”Rättvis fördelning av alla världens tillgångar till alla i världen.” // Malin

Kommentera