”Det finns fyra grupper i samhället i samma kategori. HBTQ, invandrare, kvinnor, funktionshindrade.” // Anonym, West Pride -15

Kommentera