”Är den snabb frågan? Ä jag vet inte..” // Anonym, West Pride – 16

Kommentera