”Att lyssna mer och på andra. På sig själv.” // Anonym, West Pride – 16

Kommentera