”Ingen aning – alla är lika mycket värda” // Anonym, West Pride – 16

Kommentera