foto: Daniéla Frykstrand

”Inse att alla är människor” // Suzanne Osten, 21 mars 2016 Stadsmuséet

Kommentera