”Tänka på att vi alla har lika värde alla vill ge och få kärlek” // Anonym, West Pride – 16

Kommentera