”Vi är alla människor, vi lever på samma villkor oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning” // Mike, West Pride – 16

Kommentera