”Vi är inte ensam, vi är tillsammans” // Anonym, West Pride – 16

Kommentera