”THIS IS YOUR TIME FOR BEING. TAKE CARE OF IT! DIN TID ÄR HÄR OCH NU. TA VARA PÅ DEN”

Kommentera