OM OSS // ABOUT US

Vi ska:

1. Föra fram röster som annars inte hörs.

2. Vara en mötesplats och en gemenskap som välkomnar ALLA människor oavsett vem hen är att tillsammans göra scenkonst.

Vad skulle du säga om alla lyssnade?
Vi samlar in svar som blir grunden för de shower vi skapar och framför.
Skicka in ditt svar till info[a]omallalyssnade.com. Stina Landahl som är projektassistent kommer troligtvis posta dem på instagram under #omallalyssnade
Det kan bli till musik, dans, teater, tystnad, film eller performance.

Vi är två regissörer och kompositörer som har utvecklat drop-in-metoden och driver konceptet.

Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson.

//

Our mission is to:

1. Bring out voices that aren’t heard otherwise.

2. Be a meeting point and a community that is welcoming ALL people no matter who she/he is and make art together.

If everyone was listening, what would you say?
We collect answers that we use as a base for the shows we make and perform.
Send your answer to info[a]omallalyssnade.com. Stina Landahl that is our production assistant will probably post it on instagram under #omallalyssande
It can become music, dance, theater, silence, film or performance art.
We are two directors and composers that developed the drop in method and who are running the concept.

Saga Björklund Jönsson and Amanda Elsa Larsson